Spelverksamhet i Sverige före regleringen

Spelbolag kunde tidigare bedriva sin verksamhet i Sverige tack vare EU-regler. Närmare bestämt de regler som stipulerar att EU utgör en gemensam marknad vilket i praktiken tillåter näringsidkare att bedriva sin verksamhet med Europa som en enda marknad. Det gjorde det möjligt för casinon att kringgå det svenska spelmonopolet. Innan den nya spelregleringens införande var det egentligen bara Svenska Spel som fick anordna spel för pengar i Sverige. Om det låter rörigt och motsägelsefullt så är det för att det också var det.

Sverige driver traditionellt sett en hård linje när det gäller spel för pengar. Frågan om online casinon orsakade därför mycket huvudbry både för Svenska Spel och Lotteriinspektionen (den myndighet som tidigare hade till uppgift att övervaka spelmarknaden i Sverige). Problemet bestod i att EU-regler trumfar inhemska svenska lagar. Enda lösningen var att genomföra en total ombyggnad av de regler som omgärdar spel för pengar - inget litet projekt men något som alltmer sågs som nödvändigt. År 2017 överlämnade regeringen en proposition till Riksdagen med förslaget att baka om Sveriges spelreglering.

Innan Sveriges nya spelreglering trädde i kraft verkade online casinon främst med licenser utfärdade av Maltas respektive Storbritanniens spelmyndigheter. Inget av länderna hade regleringar som sågs som tillräckligt restriktiva enligt svenska normer. En ny svensk spelreglering skulle råda bot på detta genom att ställa hårdare krav på spelmarknadens aktörer.

Sagt och gjort. Propositionen fick vind i seglen och spenderade några år i Sveriges administrativa och byråkratiska korridorer tills den nya regleringen tillslut sjösattes den 1 januari 2019. I samband med detta bytte också Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen. För spelbolagen gällde det att relativt snabbt förändra allt från marknadsföring till bonuserbjudanden för att stämma överens med den nya lagstiftningen. Perioden innan regleringen trädde i kraft präglades av ett intensivt licenssökande.

Ny spelreglering - hårdare regler

På ett övergripande plan går det att uttrycka det som att viljan från politiskt håll var att skapa en spelmarknad där aktörerna tog socialt ansvar. Man ville helt enkelt genom tvingande åtgärder få spelbolagen att begränsa spelmissbruk och problematiskt spelande. De mest grundläggande delarna av spelregleringen består av åldersgränser (18 år för spel om pengar, 20 år för att spela på landbaserat casino). Utöver det var det dock mycket som var nytt och som reglerade allt från marknadsföring till bonusutdelningar.

Förändrade regler för marknadsföring

När det gäller marknadsföringen förändrades ramverket för hur spel om pengar får skildras. Det är till exempel inte tillåtet att antyda att spel om pengar skulle vara en gångbar väg till en inkomst. Inte heller får man tala om "snabba pengar", "livsförändrande vinster" eller använda andra fraser som kan tänkas ge spelare illusionen om att det är enklare att vinna än vad det i själva verket är.

Nya regler för bonussystem

Bonussystemen förändrades enligt samma principiella hållning. Casinon med svensk licens har inte rätt att använda bonusar som ett sätt att hålla kvar spelare på samma sätt som tidigare. Tidigare kunde casinon utforma återkommande bonusar för befintliga spelare som tillsynes var väldigt generösa. Nu får bonusar i form av pengar endast delas ut en gång och det är i samband med första insättningen. Det är inte heller tillåtet för casinon att erbjuda spelare möjligheten att spela på kredit.

Möjlighet för spelare att begränsa sitt spelande

Regleringen har också gjort det obligatoriskt för casinon att tillhandahålla spelgränser, självtest och en ny tjänst som kallas för Spelpaus. Spelgränser aktiveras så fort du loggar in eller registrerar dig hos ett nätcasino. Det innebär att du själv sätter en gräns hur stora summor du kan spela för varje vecka. Gränsen kan du sedan ställa om en gång i veckan. Självtestet består av en uppsättning frågor och ska vara ett sätt för dig att komma fram till om ditt spelande är problematiskt. Om du kommer fram till att ditt spel är riskfyllt kan du välja att aktivera Spelpaus. Spelpaus gör att du inte kan spela för pengar hos någon aktör med svensk spellicens. Det inkluderar nätcasinon, landbaserade casinon samt sådant som Jack Vegas, ATG, Stryktipset med mera. Spelpausen kan ställas in med olika tidsgränser: från 1-6 månader eller på obestämd tid. Om du väljer obestämd tid kan du efter 12 månader upphäva blockeringen genom att själv logga in hos Spelpaus och avaktivera den.

Tuffare krav för spelbolagens anställda

Sveriges spelreglering ställer också krav på spelbolagen att utbilda sina anställda i frågor som berör socialt ansvar. Utbildningen går ut på att spelbolagens anställda ska ha kunskaper om hur spelmissbruk fungerar och hur det kan motverkas. Det ligger i linje med ambitionen om att skapa ett spelklimat där spelbolagen uppmuntrar sina spelare att spela på ett långsiktigt hållbart sätt.

Spelregleringen kan kompletteras ytterligare

Det pågår just nu en utredning för om spelregleringen ska stramas åt ytterligare. Utredningen beräknas vara klar den 31 oktober 2020. Bland annat utreds möjligheter att göra det svårare för ej licensierade aktörer att bedriva verksamhet i Sverige. Andra regelförstärkningar som övervägs är om marknadsföringen ska begränsas ytterligare.